Privacy verklaring

B&B ‘t Torenhofje acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 12 januari 2023.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij vragen bijvoorbeeld enkele gegevens bij het versturen van een reserveringsaanvraag.

Verder biedt de website de mogelijkheid om feedback te geven en vragen te stellen middels een formulier, waarbij u wordt gevraagd enkele gegevens op te geven. U kunt ook reviews achterlaten op de website, waarbij u gevraagd wordt om enkele gegevens in te vullen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens;

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • bedrijfsnaam;
 • telefoonnummer;
 • betaal- en factuurgegevens

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen;
 • het opslaan en publiceren van reviews;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.

Reviews
Als u een accommodatie reserveert via onze website, dan kunt u als gast na het verblijf een review schrijven over de accommodatie. Daarbij kunt u persoonsgegevens invullen. Wij bewaren uw review, om een eerlijk en gemiddeld reviewcijfer aan de accommodatie toe te kennen. Omdat websitebezoekers het prettig vinden om (recente, maar ook oudere) reviews te lezen en deze belangrijk zijn voor het beslissingsproces van een potentiële gast, verwijderen we reviews in principe niet. Wel kunnen wij reviews op verzoek van de persoon waardoor deze geschreven is, altijd verwijderen of de ingevulde persoonsgegevens anonimiseren.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er onderaan de website een melding getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

 • Google Analytics

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van het gebruik van onze website ;

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@ttorenhofje.nl .